Salgs- og leveringsbetingelser​

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
For å kunne handle på  må du ha fylt 18 år.

Firmainformasjon:
Juridisk navn: IBLOOM AS
Addresse: Anebyveien 2, 1484 Hakadal
Orgnr: 820 990 242

Kundeservice: 45071770

hallo@ibloom.no


Er du ikke fornøyd med produktet du har kjøpt, kan du returnere de innen 14 dager.

Produktet må komme i retur i sin originale emballasje og må framstå som nytt.

Ibloom AS  dekker kun returfrakt ved feil eller mangel på produkter.

Garanti

Her gjelder loven om næringskjøp mellom 2 firmaer, med garanti på 6 mnd etter levering.

På utstyr som hudpleiemaskiner og møbler, drill på verdi over 2500,- eks mva er garanti tiden 1 år

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil. Utsolgte varer og grafiske feil, samt endring av produkt.

B2C

For hudpleiemaskiner/ maskiner  med verdi under  1000 kr er garanti tiden 6 mnd etter levering Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil. Utsolgte varer og grafiske feil, samt endring av produkt.Slik handler du:
Velg varen/varene du ønsker og klikk på ”Legg i handlekurven”.
Når som helst i løpet av bestillingen kan du se hva som ligger i handlekurven ved å klikke på ”handlekurv” knappen øverst til høyre. Derfra kan du behandle dine produkter eller tømme handlekurven. Når du er fornøyd med din bestilling klikker du på ”Gå til kassen”.
Vi reserverer oss for eventuelle utsolgte produkter. Merk at vi ikke gir noen garanti for at bildene i butikken viser varens eksakte utseende.
Gjennomført bestilling innebærer at du godkjenner våre kjøpsvilkår.

Frakt og gebyrer:
Vi sender pakkene i posten eller med Bring. Dette betyr at pakken kommer direkte hjem til deg dersom det er plass i postkassen din. Er pakken av høy verdi eller forpakning som ikke tåler harde støt sendes varene som servicepakke og da må du hente pakken hos nærmeste postkontor.
Kostnaden for frakt er avhengig av vekt, dimensjoner og avstanden til forsendelse.

Viktig om Bring pakkepost til 69 kr/ About Bring package for 69 kr
Ważne o listach za 69 kr

Husk at dette er en pakke uten sporingsnummer for små pakker og brev. Denne forsendelsen er for små pakker og vi er ikke ansvarlige for manglende levering av Bring.  Husk å merke postkassen godt med full navn, Husk å oppdatere adressen i posten om du nylig har flyttet til ny adresse. Vær obs på at når du kjøper mye og/eller store ting og bestiller likevel billigste frakt risikerer du at pakken din blir sendt i retur om den ikke får plass i postkassen. Les kjøpsvilkår her https://www.bring.no/vilkar/pakke-til-postkassen-vilkar-for-pakke-i-postkassen-fra-07.07.2020, point 17.

NB !! For å være sikker du får sendinger adressert til seg må postkassen være godt merket med navn og adresse og de bør være registrert hos Posten på den aktuelle adressen. Vi anbefaler derfor at du om at postkassen er godt merket og at de sjekker hva vi har registrert om han i Postens adresseregister og eventuelt retter opp dette. https://www.posten.no/adressetjenester/mine-adresser.

Betaling:

Alle priser er NOK. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

I samarbeid med Stripe (www.stripe.no) behandler vi dine kortbetalinger og opplysninger kryptert etter en internasjonal standard (SSL) slik at du kan være trygg når du betaler med kort via internett.

 

Levering:


Varene sendes med Bring brev eller Bring pakke.
En bestillingsbekreftelse sendes til din e-postadresse når bestillingen er lagt inn. Har du bestilt en vare som ikke er på lager vil du få beskjed om dette. Du har ved slike tilfeller selvfølgelig rett til å heve kjøpet eller å velge en senere levering. Vi reserverer oss for eventuelle utsolgte produkter.
Er det noe som haster for deg så gi oss en melding om det når du gjør din bestilling så skal vi prøve og hjelpe deg.
Send oss en e-post til hello@ibloom.no

Ikke utløste pakker
Pakken ligger på postens utleveringssted i fire uker. Dersom pakken ikke hentes vil varene returneres til oss. For alle pakker som ikke løses ut forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og behandlingsavgift på 180 kr plus MVA.


Returrett/Angrerett

8. Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper varer fra oss. Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende. Skulle du returnere en brukt vare vil vi avkorte betalingen tilsvarende verdireduksjonen.

Angrerettloven sier at kunden må melde fra til selger innen 14 dager etter at han eller hun mottok varen for å kunne angre. Den beste måten å melde fra om at du vil angre kjøpet er å registrere en sak i kontaktskjema nedenfor.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:

· Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

· Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

· Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Produkter i outlet-tilbudet kan ikke returneres.


Feil med leveranse

Det kan dessverre skje at vi gjør en feil når dine varer pakkes. Varene blir pakket manuelt og vi er ikke alltid feilfrie. Hvis varene du får i pakken ikke stemmer med det du har bestilt bør du registrere det her slik at vi kan rette opp i feilen.


Mangel ved varen, kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

· Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

iBloom Kundeservice

Du er velkommen til å kontakte iBloom Kundeservice for spørsmål eller annet som angår iBlooms kjøpsvilkår, eller dersom du ønsker råd- og veiledning angående produktvalg.

Returadressen:

IBLOOM AS

Anebyveien 2, 1484 Hakadal

Orgnummer: 820 990 242

Opplysninger gitt i nettbutikken/ utsolgte varer
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.


Personopplysninger:

IBLOOM AS er ansvarlig for de personopplysningene du som kunde gir til oss. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og for å gi deg gode tilbud fra oss. Vi gir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor Ibloom  AS. Vi forbeholder oss retten til å benytte enhver informasjon du gir på vår nettside eller andre tilfeller. Personopplysningene vil kunne brukes så lenge du er aktiv kunde hos ibloom.no. De vil bli oppbevart inntil du ber om at de blir slettet. Opplysninger du gir oss vil ikke bli gitt videre, de vil bare være tilgjengelig for personer tilknyttet ibloom.no. Du kan når som helst be om at opplysninger om deg slettes.
Vi på Bloom ønsker deg et godt kjøp!

Kjøpsvilkårene er fastsatt av IBLOOM AS den 10 august 2020