Personvernpolicy

Kosmetikk og pleie produkter AS verner om din personlige integritet. Tilliten til våre besøkende og kunder er vår mest verdifulle ressurs, og Kosmetikk og pleie produkter AS legger derfor denne Personvernpolicyen som er utarbeidet i henhold til personopplysninglovens krav, til grunn for sin virksomhet. Personvernpolicyen forklarer hvordan  samler inn og bruker dine personopplysninger. Policyen beskriver også dine rettigheter overfor Kosmetikk og pleie produkter AS og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter. Dersom du har spørsmål til denne Personvernpolicyen eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Kosmetikk og pleie produkter AS . Det er viktig at du tar del i og forstår Personvernpolicyen og hvordan du kan påvirke bruken av dine personopplysninger.

Denne Personvernpolicyen gjelder for all informasjon som samles inn via Kosmetikk og pleie produkter AS ‘ hjemmeside ibloom.no (“ibloom.no”).

I tillegg til denne policyen gjelder også kjøpsvilkår for kjøp på ibloom.no, samt medlemsvilkår for Kosmetikk og pleie produkter AS

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

 • Juridisk navn: Kosmetikk og pleie produkter AS 
 • Org nr: 820 990 242
 • Selskapsform: Aksjeselskap

er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler Kosmetikk og pleie produkter AS ?
Personopplysninger som du avgir til Kosmetikk og pleie produkter AS : Du kan komme til å gi Kosmetikk og pleie produkter AS informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved kjøp i noen av Kosmetikk og pleie produkter AS ‘ butikker, ved besøk eller kjøp på ibloom.no, ved tegning av medlemskap til Kosmetikk og pleie produkter AS Kundeservice.

 • Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv; samt
 • Konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon, mv.

Personopplysninger som Kosmetikk og pleie produkter AS samler om deg: Når du anvender Kosmetikk og pleie produkter AS ‘ tjenester slik som ved kjøp i noen av Kosmetikk og pleie produkter AS’ butikker, ved kjøp eller besøk på ibloom.no når du kontakter Kosmetikk og pleie produkter AS Kundeservice.

 • Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv;
 • Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vist interesse for på ibloom.no gjennom søk og klikk;
 • Informasjon om e-post fra Kosmetikk og pleie produkter AS åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
 • Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde, medlem og besøkende;
 • Samtale, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til Kosmetikk og pleie produkter AS Kundeservice;
 • Informasjon om din bruk av Kosmetikk og pleie produkter AS ‘ tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;
 • Resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;
 • Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger

Personopplysninger som Kosmetikk og pleie produkter AS  nnsamler fra tredjepart: I enkelte tilfeller brukerKosmetikk og pleie produkter AS  informasjon som mottas fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi Kosmetikk og pleie produkter AS informasjon om hva som skjedde etter klikk på annonse, slik at Kosmetikk og pleie produkter AS skal kunne måle annonseeffektiviteten og bli mer relevante for deg som kunde.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av sensitive personopplysninger
Kosmetikk og pleie produkter AS  behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en avtale blir inngått:

 • For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger;
 • For å administrere bestillingen fra deg og kundeforholdet, f.eks. for å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra Kosmetikk og pleie produkter AS ;
 • For å kunne håndtere ditt medlemskap og brukerkonto i samsvar med medlemsvilkårene for Kosmetikk og pleie produkter AS Club og forsendelser som for eksempel bonussjekker;
 • For å kunne sende generelle tilbud og direktemarkedsføring i samsvar med medlemsvilkårene for Kosmetikk og pleie produkter AS Club;
 • For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg i samsvar med medlemsvilkårene for Kosmetikk og pleie produkter AS Club; samt
 • Gjennomføre analyser av opplysninger for å oppfylle Kosmetikk og pleie produkter AS forpliktelser i samsvar med medlemsvilkårene i Kosmetikk og pleie produkter AS Club

Kosmetikk og pleie produkter AS behandler personopplysninger om deg av hensyn til etterlevelse av følgende rettslige forpliktelser:

 • For å følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krev om vern av personopplysninger i IT-systemer); samt
 • For å forhindre misbruk slik som bedrageri og identitetstyveri

Kosmetikk og pleie produkter AS behandler personopplysninger om deg med bakgrunn i en interesseavveining for følgende formål:

 • Om du ikke er medlem i Kosmetikk og pleie produkter AS , for å kunne sende tilbud og utøve direktemarkedsføring, generelle så vel som personlig tilpassede;
 • For kunde- og markedsanalyser, samt for å kunne forbedre og effektivisere våre tjenester overfor deg;
 • Gi deg kundeservice og hjelp som du behøver i forhold til våre tjenester;
 • For å kunne håndtere og gjennomføre deltagelse i eventuelle konkurranser og tilstelninger;
 • For å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt; samt
 • For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig innlogging, samt forebygge og anmelde forbrytelser mot selskapet.

Kosmetikk og pleie produkter AS eller tredjeparts berettigede interesse for å kunne behandle personopplysninger om deg med støtte i en interesseavveining, er for å kunne tilby deg en bedre kundeopplevelse og gi deg service i form av ulike tjenester slik som tilpassede tilbud og kommunikasjon. I tillegg er det for at Kosmetikk og pleie produkter AS skal kunne analysere hvordan tjenestene anvendes for på den måten for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde. Videre er sikkerhet en legitim interesse for Semilac.

Videre behandler Kosmetikk og pleie produkter AS dine personopplysninger av hensyn til å kunne sikre din identitet og oppdatere medlemsregisteret med din postadresse. Bruk av personopplysninger for sikker identitet er eneste garantien for å sikre at verdidokumenter som bonussjekker ikke havner i gale hender og benyttes av rett person.

Dersom du ikke utleverer personopplysninger til Kosmetikk og pleie produkter AS , har Semilac ikke muligheter til å gjennomføre avtale med, eller oppfylle Kosmetikk og pleie produkter AS forpliktelser overfor deg.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?
Semilac kan komme til å utlevere eller dele dine personopplysninger med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar rimelige tekniske, organisatoriske og legale sikkerhetsforanstaltninger i samsvar med personvernlovgivningen for å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker måte der personopplysningene overføres eller deles med tredjepart.

Systemoperatører for CRM-system og oppgavebehandling. For å kunne håndtere Semilac Club og personopplysninger som trengs for å administrere kundeforholdet og nå ut med tilbud til medlemmer i Kosmetikk og pleie produkter AS Club.

Leverandører av adresseopplysninger, og trykkeri og distribusjon. Semilac benytter eksterne leverandører for automatisk håndtering og oppdatering av dine adresseopplysninger. Også leverandører som brukes er trykkeri og distribusjon.

Samarbeidspartnere som håndterer betaling. For å håndtere betalinger som foretas av Semilac’ kunder benyttes leverandører for å sikre at det skjer en rask og sikker betaling for deg.

Ved avhending. Semilac kan komme til å dele din informasjon med tredjeparter:

 • For det tilfellet at Kosmetikk og pleie produkter AS  selger eller kjøper virksomhet eller tilgang, kan Semilac komme til å utlevere dine personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slike virksomhet eller tilgang; samt
 • Dersom Semilac eller en vesentlig del av Kosmetikk og pleie produkter AS  virksomhet erverves av en tredjepart, kan dine personopplysninger komme til å bli delt.

Hva Semilac ikke kommer til å gjøre med dine personopplysninger: Kosmetikk og pleie produkter AS kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart uten din godkjenning.

Hvor behandler Kosmetikk og pleie produkter AS dine personopplysninger?
Semilac og Semilac’ leverandører og samarbeidspartnere vil som hovedregel behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS- området. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet utenfor EU/EØS-området med mindre det foreligger en beslutning fra EU-Kommisjonen som sier at vedkommende tredjeland tilfredsstiller et adekvat vernenivå eller har oppstilt tilfredsstillende sikkerhetstiltak for å sikre at dine rettigheter beskyttes. Eksempel på tilfredsstillende sikkerhetstiltak er godkjente standardavtaleklausuler, bindende forretningsinterne regler, eller Privacy Shield. Dersom du ønsker kopi av de sikkerhetstiltak som Kosmetikk og pleie produkter AS  har vedtatt eller opplysninger om hvor disse gjøres tilgjengelig, kan du få dette ved å kontakte Kosmetikk og pleie produkter ASc på den måten som er angitt under Kontaktopplysninger.

Hvor lenge behandler Kosmetikk og pleie produkter AS dine personopplysninger?
Semilac behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Når Kosmetikk og pleie produkter AS behandler dine data for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. ved oppfyllelse av de krav som fremgår bokførings- eller forbrukervernlovgivning, så behandler Kosmetikk og pleie produkter AS data bare så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller Kosmetikk og pleie produkter AS behandler dine personopplysninger i egenskap av en interesseavveining, så har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling.

I samsvar med gjeldende rett har Kosmetikk og pleie produkter AS  rett til å lagre dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføring for en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. Kosmetikk og pleie produkter AS kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom/i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil Kosmetikk og pleie produkter AS behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til Kosmetikk og pleie produkter AS om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte Kundeservice eller som medlem på Min side på ibloom.no.

Når du har registrert deg som medlem i Kosmetikk og pleie produkter AS Club vil Kosmetikk og pleie produkter AS behandle dine personopplysninger inntil du sier opp din konto hos Kosmetikk og pleie produkter AS eller på annen måte krever at Kosmetikk og pleie produkter AS sletter visse opplysninger. Vi sletter imidlertid alltid din konto dersom du har vært inaktiv i 24 måneder. Kjøpshistorikk fjernes uansett senest 24 måneder etter gjennomført kjøp.

Vi kan oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er angitt over i den grad Semilac har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

Hvordan beskytter Kosmetikk og pleie produkter AS dine personopplysninger?
Kosmetikk og pleie produkter AS tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven for å påse at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tap eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med utvikling og forbedring av teknikken.

Dine rettigheter
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til opplysningene om deg som Kosmetikk og pleie produkter AS behandler. Eksempel på slike opplysninger er hvilke kategorier og spesifikke personopplysninger Kosmetikk og pleie produkter AS behandler, og til hvilke formål Kosmetikk og pleie produkter AS vil bruke disse personopplysningene. Du har også rett til å kreve retting av feilaktige personopplysninger.

Du har rett til å begjære sletting eller begrensninger i dine personopplysninger, samt å komme med innvendinger mot Kosmetikk og pleie produkter AS ‘ behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at Kosmetikk og pleie produkter AS må ta vare på disse personopplysningene. For at Kosmetikk og pleie produkter AS skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må Kosmetikk og pleie produkter AS dokumentere at deres berettigede interesser veier tyngre enn din interesse i ikke få behandlet opplysningene.

Du har dessuten i visse tilfeller rett til å få ut de personopplysninger som du har gitt til Kosmetikk og pleie produkter AS i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i en generell og personlig tilpassete direktemarkedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og samtlige tiltak som Kosmetikk og pleie produkter AS foretar seg vedrørende dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder Kosmetikk og pleie produkter AS seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for å gi informasjonen, eller for å gjøre de tiltak som kreves, eller for ikke å imøtegå kravet. Kosmetikk og pleie produkter AS kontaktopplysninger fremgår av siste avsnitt i Personvernpolicyen.

Dersom du skulle ha innsigelser vedrørende Kosmetikk og pleie produkter AS ‘ behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakets håndtering av personopplysninger.

Kosmetikk og pleie produkter AS bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker
Kosmetikk og pleie produkter AS benytter informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker (“cookies”) for å levere en skreddersydd og smidig onlineopplevelse og for å forbedre din opplevelse av Kosmetikk og pleie produkter AS ‘ tjenester. Kosmetikk og pleie produkter AS benytter cookies på ibloom.no og i Kosmetikk og pleie produkter AS tjenester. Her vil vi forklare hvordan Kosmetikk og pleie produkter AS bruker cookies og hvilke valg du kan gjøre med hensyn til disse.

Hva er cookies/informasjonskapsler?
Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres på din webleser eller enhet. Kosmetikk og pleie produkter AS benytter seg av forskjellige cookies:

 • Session cookies er en tilfeldig cookie som vil opphøre når du slår av din webleser eller enhet.
 • Varige cookies er cookies som blir liggende på din datamaskin inntil du fjerner dem eller at de går ut.
 • Førstehåndscookies bestemmes av den websiden du besøker.
 • Tredjepartscookies cookies bestemt av en tredjeparts hjemmeside. Hos Semilac benyttes disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
 • Lignende teknikker er teknikker som lagrer opplysninger på din webleser eller i din enhet på tilsvarende måte som cookies.

Bruk av Google Analytics
Som Kosmetikk og pleie produkter AS ledd i ‘ markedsføring analyserer Kosmetikk og pleie produkter AS opplysninger knyttet til din bruk av ibloom.no, din aktivitet på Kosmetikk og pleie produkter AS’ sider i sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks. kunne analysere din oppførsel av hensyn til å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt utvikle Kosmetikk og pleie produkter AS produkter og tjenester. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av ibloom.no for tjenester i tilknytning til nettsideaktivitet og internettbruk.

Hvorfor benytter Kosmetikk og pleie produkter AS cookies?
De cookies som Kosmetikk og pleie produkter AS benytter, forbedrer normalt de tjenester som Kosmetikk og pleie produkter AS tilbyr deg. Noen av Kosmetikk og pleie produkter AS’ tjenester krever cookies for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Kosmetikk og pleie produkter AS benytter cookies for overordne analytisk informasjon om din bruk av Kosmetikk og pleie produkter AS tjenester. Kosmetikk og pleie produkter AS benytter cookies for å bevare funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. Kosmetikk og pleie produkter AS benytter også cookies som gjør det mulig for Kosmetikk og pleie produkter AS å stile relevant markedsføring til deg.

Mulighet til å styre bruken av cookies
Din webleser eller enhet gir deg muligheten til å endre innstillingene for bruken og omfanget av cookies. Gå til innstillingene for din webleser eller enhet for å lære mer om hvordan du endrer innstillingene for cookies. Et eksempel på hva du kan endre er blokkering av alle cookies, kun akseptere førstehåndscookies eller slette cookies når du slår av din webleser. Vær oppmerksom på at visse tjenester muligens ikke vil fungere dersom du blokkerer eller fjerner cookies.

Endringer i personvernsbestemmelsene
Semilac forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på ibloom.no en måned før endringene trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på www.ibloom.no/personvernspolicy.

Semilac’ kontaktopplysninger
Dersom du har spørsmål vedrørende Kosmetikk og pleie produkter AS’ håndtering av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til Kosmetikk og pleie produkter AS håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med Kosmetikk og pleie produkter AS på den adresse som er angitt under. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som medlem når som helst logge deg inn på Min side på ibloom.no og avregistrere utsendelser eller kontakte Kundeservice. Du kan også melde deg ut ved bruk av samme kommunikasjon smetode som Kosmetikk og pleie produkter AS har benyttet i kommunikasjonen med deg.